Medic Alert

Eftir  Davíð Gíslason

Medic Alert er alþjóðlegt öryggiskerfi fyrir þá sem haldnir eru bráðum eða hættulegum sjúkdómum. Öryggiskerfið er þríþætt:

  1. Málmplata fyrir hálsmen eða armband með merki Medic Alert á annarri hlið en upplýsingar um sjúkdóm eða hættuástand og símanúmer vaktstöðvar á hinni hliðinni.r

  1. Lítið plastkort sem bera má í veski. A því eru nokkuð fullkomnari upplýsingar um merkisberann, meðal annars um lyíjanotkun hans.

  2. Vaktstöð sem opin er allan sólahringinn og geymir afrit af umsóknareyðublaði merkisberans. Þar eru geymdar helstu upplýsingar um heilsufar, náinn vandamann og lækni hans.

Medic Alert var stofnað í Bandaríkjunum 1956 af lækni að nafni Marion C Collins. Dóttir hans hafði orðið fyrir slysi og misst meðvitund. í sambandi við slysið var henni gefin stífkrampasprauta, sem hún var með ofnæmi fyrir, og munaði minnstu að það kostaði hana lífið. Collins gerði sér grein fyrir því að aðstæður, svipaðar þeim sem dóttir hans lenti í, geta oft komið upp og að skjót og rétt viðbrögð við mörgum sjúkdómum geta skipt verulegu máli og jafnvel ráðið úrslitum um líf eða dauða. Þetta er hugmyndin á bak við Medic Alert kerfið.

Það var á félagsfundi í Lionsklúbbi Kópavogs 11. febrúar 1981, að Bjöm Guðmundsson, sem kynnst hafði Medic Alert í Bandaríkjunum gegnum störf sín í alþjóðastjóm Lionshreyfmgarinnar, vakti máls á því hvort Medic Alert ætti erindi við okkur íslendinga. Okkur læknum klúbbsins, mér og Guðsteini Þengilssyni var falið að kanna það hvort Medic Alert gæti haft þýðingu í íslenskri heilbrigðisþjónustu og í framhaldi af því var samþykkt tillaga frá klúbbnum á fjölumdæmisþingi Lionshreyfingarinnar á ísafirði 1983, að hreyfmgin beitti sér fyrir stofnun Medic Alert á íslandi. Sjálfur stofhfundurinn var svo haldinn 30. janúar 1985. Nú eru yfir fjögur þúsund sjúklingar sem notfæra sér þetta öryggiskerfi hér á landi. Skrifstofa Medic Alert er í LionsheÍmilinu í Sóltúni 20 í Reykjavík, en vaktstöð Medic Alert er á Bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi.

Davíð Gíslason, læknir