Tölvunámskeið fyrir Lionsklúbbinn

posted Sep 28, 2017, 2:17 AM by Ómar Þorsteinsson

Páll Beck og Ómar Þorsteinsson munu halda tölvunámskeið fyrir Lionsfélaga laugardaginn 7 október klukkan 9:30-12:00.

Námskeiðið verður haldið í Ármúla 31.

Þeir sem eiga ferðatölvu eða spjaldtölvu ættu að hafa hana meðferðis. Þeir sem ekki eiga tök á því, fá alla aðstoð og sýnikennslu á staðnum engu að síður.

Kynnig verður á þeim kerfum sem Lionsklúbburinn er að nota, s.s. Innri vef og möppum nefnda og fl.

Kynning verður á ritvinnsluna sem Google Doc hefur upp á að bjóða og hvernig hægt er að deila fundargerðum með henni og öðru úr daglegu starfi.

Einnig verður kynning á Facebook, SnapChat og instagram sem hægt er að nota í þágu klúbbsins.

Allir félagar eru hvattir til að mæta og nýta sér þessa langþráðu kynningu.


Fyrirhugað er annað námskeið eftir áramót fyrir þá sem ekki komast á þetta námskeið..

Nýr þjónustubill til Rjóðursins

posted Apr 26, 2017, 10:34 AM by Ómar Þorsteinsson   [ updated Apr 11, 2018, 4:18 PM ]

Sérútbúinn bíll fyrir hreyfihamlða
Síðastliðið vor afhenti Lionsklúbbur Kópavogs Rjóðrinu sérútbúinn bil fyrir hreyfihömluð börn og börn í hjólastólum.  
Bíllinn var keyptur fyrir afkomu frá Herrakvöldi og kostaði um sjö milljonir króna.

Rjóðrið er hvíldar- og endurhæfingarheimili fyrir fötluð börn og hefur aðsetur Kópavogi.
Frétt af visir.is
http://www.visir.is/g/2016160439984/nyr-bill-sem-eykur-lifsgledi-langveikra-barna
„Svona bíl fylgir algert frelsi fyrir okkur, það er svo gott fyrir börnin að geta komist úr húsi,“ segir Guðrún Ragnars deildarstjóri í Rjóðrinu, hvíldar-og endurhæfingarheimili fyrir langveik börn, eftir að hafa tekið við splunkunýjum bíl frá Lionsklúbbi Kópavogs. Heimilið er hluti af barna-og kvennasviði Landspítalans og er á lóð spítalans í Kópavogi.

Þrjátíu fjölskyldur koma með börnin sín í Rjóðrið einu sinni í mánuði til að fá smá hvíld og líka tilbreytingu fyrir börnin, að sögn Guðrúnar. „Hér eru fimm til sex börn í sólahringsinnlögnum á hverjum tíma og tvö til þrjú í dagvist.“

Áður var Rjóðrið með bíl sem Lionshreyfingin á Íslandi safnaði fyrir með sölu Rauðu fjaðrarinnar árið 2006. Lionsklúbbur Kópavogs seldi hann upp í þennan nýja sem er af gerðinni Renault Trafic. Hann er fyrir sex farþega í venjulegum sætum og einn hjólastól. 
„Við getum farið með þrjá eða fjóra krakka og þrjá starfsmenn, því hvert barn þarf yfirleitt mann með sér. Við förum í sunnudagsbíltúra,  í húsdýragarðinn og í sveitaheimsóknir. Reynum að gera eitthvað skemmtileg. Svo nota ég bílinn líka í útréttingar svo hann kemur að góðum notum,“ lýsir Guðrún og segir gjöfina ómetanlega. 

„Svona velvild líknarfélaga og almennings gerir það að verkum að við getum boðið upp á gæðaþjónustu og aukið lífsgæði barnanna sem eru hjá okkur.“


Skógarhögg í Fljótshlíð

posted Oct 26, 2016, 3:17 PM by Ómar Þorsteinsson   [ updated Dec 13, 2016, 7:47 AM ]

Hauststarf Lionsklúbbs Kópavogs hófst með látum í ár. Farið var í Flótshlíðina laugardaginn 3 september og tilefnið var skógarhögg. Á Heylæk í Fljótshlíð er mikil skógrægt og leituðu skógræktarbændur eftir aðstoð Lionsklúbbs Kópavogs við grisja mikinn Lerkiskóg sem farinn er að vaxa úr sér.  Úr varð hin skemmtilegasta fjölskylduferð og fengu allir, stórir og smáir að taka til hendinni eins og myndirnar sýna.    

 
            Ungu strákarnir tóku til hendinni
 

Boðið var upp á hádegismat og að loknu dagsverki upp á glæsilega grillmáltíð að hætti hússins. Þetta varð að eftirminnanlegum degi, afrakstur skógarhöggsins fer óskertur í líknarsjóð klúbbsins.
Viðurinn verður þurkaður og er kjörinn sem eldiviður.   

Eldiviðurinn er seldur hjá Blikkás - Funa

Blikkás - Funi ehf. 
Smiðjuvegi 74 (Gul gata) - 200 Kópavogi 
Sími: 515-8700
 Lerkið er hinn besti eldiviður. 

Sunnuhlíð í Kópavogi. Hjúkrunarheimili aldraðra.

posted Jan 26, 2015, 4:22 PM by Ómar Þorsteinsson   [ updated Jan 27, 2015, 1:05 PM ]

Sunnuhlíð í Kópavogi. Hjúkrunarheimili aldraðra.


Stuðningur aðildarfélaga.

Allt frá því að Sunnuhlíð tók til starfa fyrir meira en þremur áratugum, hafa aðildarfélögin lagt hjúkrunarheimilinu lið með margvíslegum hætti.

Framlag Lionsklúbbsins Muninn og Lionsklúbbs Kópavogs 2012 -2014.

Jónas Frímannsson verkefnastjóri afhendir Þóru formanni stjórnar formlega viðbygginguna

Lionsklúbburinn Muninn og Lionsklúbbur Kópavogs ákváðu haustið 2012 að styrkja alsheimerdeild Sunnuhlíðar með þeim hætti að endurnýja eldhúsinnréttingu o. fl. innandyra en reisa jafnframt nýja anddyrisbyggingu, sem tengir alsheimerdeild og þjónustudeild. Var hafist handa við þetta í október 2012 og hafa framkvæmdir staðið yfir með hléum í tvö ár, uns verkinu var lokið og það afhent eigendum formlega hinn 8. desember, 2014. Markaðsverðmæti þessa verkefnis Lionsklúbbanna er milli 6 og 7 milljónir króna.

Klúbbarnir hafa aflað fjármagns til verksins með því að halda „skötuveislur“ og „herrakvöld“. Þá hafa klúbbfélagar og fleiri lagt fram sjálfboðavinnu. Loks er þess að geta að nokkrir framleiðendur og efnissalar hafa styrkt verkefnið af rausnarskap.


Fulltrúar Lionsklúbbs Kópavogs og Lionsklúbbsins Muninns í viðbyggingunni

Viðbyggingin séð að utan

Hið nýja eldhús heilabilunardeildar

MedicAlert á Íslandi og Landspítali Háskólasjúkrahús í nánara samstarfi

posted Mar 27, 2014, 2:15 PM by Ómar Þorsteinsson   [ updated Mar 27, 2014, 2:19 PM ]

Lionsklúbbur Kópavogs gekkst fyrir því á síðasta starfsári (2012-2013) að koma gagnagrunni MedicAlert á Íslandi í varanlega hýsingu hjá Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH). 
Landspitali

Gagnagrunnurinn inniheldur heilbrigðisupplýsingar um viðskiptavini MedicAlert sem geta skipt sköpum þegar hætta steðjar að þeim.

Fram til haustsins 2013 voru þessar upplýsingar skráðar á tveimur stöðum og var aðal gagnagrunnurinn hýstur á skrifstofu MedicAlert, en afrit sent á viku til tveggja vikna fresti til tölvudeildar LSH. Þetta fyrirkomulag var ekki talið henta lengur þar sem upplýsingar uppfærðust ekki samtímis í gagnagrunnunum, auk annarra þátta sem lúta að rekstraröryggi gagnagrunna og meðferð viðkvæmra upplýsinga.  

MedicAlert

Við þessa breyttu tilhögun á rekstri gagnagrunnsins fellur hann nú alfarið inn í öruggt rekstrarumhverfi í umsjón Heilbrigðis- og upplýsingartæknideildar LSH (HUT). Starfsfólk MedicAlert á Íslandi tengist gagnagrunninum gegnum Vefinn með öruggri fjartengingu inn til LSH á sama hátt og læknastofur, heilsugæslustöðvar og Fjórðungssjúkrahús gera í dag. Bráðadeild LSH hefur því á hverjum tíma réttar upplýsingar um notendur MedicAlert merkja. Auk þessa uppfærist gagnagrunnshugbúnaðurinn í nýjustu útgáfu hverju sinni þegar LSH uppfærir hann hjá sér, MedicAlert að kostnaðarlausu. Sjálfvirk uppfærsla er nú tengd við þjóðskrá, lyfjaskrá og læknaskrá, ásamt því að falla inn í afritunarumhverfi LSH og ferli sem lúta að prófunum á endurheimt gagna.

Landspítali Háskólasjúkrahús stendur undir öllum kostnaði sem fellur til við þetta nýja fyrirkomulag, en tengingin er aðgengileg frá þremur tölvum á skrifstofu MedicAlert. Við þökkum stjórnendum á Heilbrigði- og upplýsingatæknideild LSH fyrir þá rausnarlegu ákvörðun að greiða allan árlegan kostnað sem af þessu nána samstarfi hlýst. Einnig færum við starfsfólki HUT bestu þakkir fyrir þá vinnu sem það lagði af mörkum við að aðlaga gagnagrunninn að nýju rekstrarumhverfi og gera þetta mögulegt, sem og starfsfólki á skrifstofu MedicAlert fyrir þá þolinmæði og skilning sem það sýndi á meðan á verkefninu stóð.

Kópavogur 25. mars 2014

Lionskúbbur Kópavogs.
Ómar Þorsteinsson

Höfundur er varamaður í stjórn MedicAlert á Íslandi og starsmaður Heilbrigðis- og upplýsingartæknideildar Landspítala Háskólasjúkrahúss.


Vandamálið sem enginn talar um (er vandamál Sunnuhlíðar)

posted Mar 15, 2014, 5:05 AM by Ómar Þorsteinsson   [ updated Mar 15, 2014, 8:37 AM ]

Bakað á Sunnuhlíð fyrir jólin

Karl Garðarsson birti góða grein í Fréttablaðinu í morgun um ástand öldrunarmála. Í því samhengi vil ég vekja athygli á erfiðri stöðu Sunnuhlíðarsamtakanna, sem ráku Öldrunarheimilið Sunnuhlíð í Kópavogi fram til síðustu áramóta, en á nú í nauðarsamningum við ríkið um yfirtöku á þeim rekstri.

Frjálsum félagasamtökum eins og Sunnuhliðarsamtökunum er gert ógerlegt að sinna slíki þjónustu vegna þeirrar umgjarðar sem hefur verið sköpuð um öldrunarþjónustu hér á landi.

Lionsklúbbur Kópavogs hvetur alla alla Kópavogsbúa til að kynna sér öfluga starsemi þeirra félagasamtaka sem standa að Sunnuhlíðarsamtökunum og þann vanda sem Sunnuhlíðarsamtökin hafa staðið frammi fyrir í rekstri Sunnuhlíðar vegna skorða sem sem öldrunarþjónustu er sett. Heilbrigðisráðuneytið mun nú glíma næstu 10-12 mánuði við að finna almenna lausn á rekstrinum og ákvarða um framtíð Öldrunarþjónustu Sunnuhlíðar. Upplýst og samhent getum við Kópavogsbúar lyft grettistaki. Skapað öldruðum gott ævikvöld í Kópavogi.

Ómar Þorsteinsson
Varafulltrúi Lionsklúbbs Kópavogs í fulltrúaráði Sunnuhliðasamtakanna


Sunnuhlíð í Kópavogi


Aðildarfélög Sunnuhlíðar

Aðildarfélög að sjálfseignarstofnuninni Hjúkrunarheimili aldraðra eru nú 11.  Í upphafi voru félögin 9, en eitt félag hefur hætt starfsemi og 3 félög hafa gengið til liðs við samtökin.

Lionsklúbbur Kópavogs
Lionsklúbburinn Muninn
Lionsklúbburinn Ýr
Soroptimistaklúbbur Kópavogs
Rotaryklúbbur Kópavogs
Rotaryklúbburinn Borgir
Kópavogsdeild Rauða krossins
Kiwanisklúbburinn Eldey
Félag eldri borgara í Kópavogi
Kvenfélag Kópavogs
Safnaðarfélag Digranessókna

Myndir á Facebook

posted Dec 15, 2013, 9:48 AM by Ómar Þorsteinsson   [ updated Dec 15, 2013, 9:52 AM ]

Myndir frá starfi Lionsklúbbs Kópavogs munu verða settar á Facebook síðu klúbbsins og er hægt að nálgast þær með því að smella á myndina hér að neðan

https://www.facebook.com/Lionsklubburkopavogs/photos_albums


Framkvæmdir við Sunnuhlíð

posted Mar 24, 2013, 5:26 AM by Ómar Þorsteinsson   [ updated Mar 25, 2013, 2:58 PM ]


Félagar í  Lionsklúbbi Kópavogs og Lionsklúbbnum Muninn hafa undanfarnar vikur unnið að endurbótum á húsnæði Heilabilunardeildar Sunnuhlíðar í Kópavogi. 
Hagnaður af Herrakvöldi sem klúbbarnir héldu í maí á sl. ári var nýttur til kaupa á efni,  eldhústækjum og innréttingu og síðan sáu félagar um raflögn, málningarvinnu, dúklagningu, smíði og uppsetningu.  Andvirði framlags klúbbanna er um tvær milljónir króna.
 
Ákveðið er að halda áfram stuðningi við Sunnuhlíð og er verið að leggja drög að frekari framkvæmdum sem klúbbarnir munu annast.  Allt frá því að Sunnuhlíðarsamtökin voru stofnuð fyrir rúmlega 30 árum  hafa klúbbarnir stutt starfsemina á einn og annan hátt með tækjagjöfum og vinnuframlagi.
 
Hjá Lionsklúbbi Kópavogs er nú unnið að undirbúningi næsta Herrakvölds sem verður í Lionssalnum Lundi, Auðbrekku 20,  þann 3.maí næstkomandi. Þar verður í boði mikil skemmtun með landsþekktum skemmtikröftum og glæsilegu sjávarréttahlaðborði.  Allur ágóði rennur til framkvæmdanna í Heilabilunardeild Sunnuhlíðar sem Lionsklúbbur Kópavogs og Lionsklúbburinn Muninn munu standa að sameiginlega.

Framkvæmdin er:  Lionsklúbbur Kópavogs sér alfarið um Herrakvöldið og veitir ágóða til verkefnisins í Sunnuhlíð.  Muninsmenn sjá um fagvinnu uppsetningu, smíði o.s.frv.  Þannig verður þetta verkefni sameiginlegt enda er skipulag þess á vegum beggja klúbbanna.

Sunnuhlíð
Inngangur Sunnuhlíðar sem mun fá andlitslyftinguEiríkur málari að störfum
Eiki málari að gera klárt fyrir málun
Vinna við eldhús
Talið frá vinstri, Sæmundur Alfreðsson og Halldór Olesen úr Lionsklúbbi Kópavogs ásamt Hannesi úr Lionsklúbbnum Muninn sem stjórnaði framkvæmdum á staðnum.

Nýtt eldhús fyrir heilabilunardeild Sunnuhlíðar
Nýtt eldhús fyrir heilabilunardeils Sunnuhlíðar í undirbúningi
vinna við eldhús og ljósbúnað
Félagar úr Lionsklúbbnum Muninn að huga að störfumSunnuhlíðarnefnd að störfum
Undirbúningsnefnd að störfum enda að mörgu að huga

Styrkveiting Gleraugnanefndar

posted Mar 24, 2013, 5:07 AM by Ómar Þorsteinsson   [ updated Mar 25, 2013, 3:01 PM ]

Þann 7 mars s.l. veitti Gleraugnanefnd Lionsklúbbs Kópavogs, Kristínu Gunnarsdóttur Sjónfræðingi hjá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga,tvö hundruð þúsund króna styrk fyrir hönd Lionskúbbs Kópavogs vegna Kúpuverkefnis hennar. Kristín fór til Kúbu þann 15.mars með u.þ.b. eitt þúsund gleraugu sem hún mun gefa þurfandi einstaklingum, bæði fulloðnum og börnum. Vöruskortur og fátækt er megin orsök þess að börn geti ekki stundað skólagögnu vegna slæmrar sjónar. Lionsklúbbur Kópavogs er því stoltur af því að liðsinna henni í þessu verkefni hennar.  

Gleraugnaverslanir í Kópavogi og Lionsklúbbur Kópavogs stóðu sameiginlega fyrir söfnun gleraugna í þessu verkefni og höfum við átt afar ánægjulega samvinnu við starfsfólk í öllum þessum verzlunum.

Gleraugnaverzlanarnir eru:
Ég C í Hamrborg
Optical Studio Smáralind og
PLUS MINUS Optic Smáralind.Kristín við mælingar á gleraugum

Kristín við mælingar á gleraugum sem gefa á fátækum á Kúpu.
Kristín með hluta af þeim eitt þúsund gleraugm sem fara til Kúbu

Kristín með hluta af þeim u.þ.b. eitt þúsund gleraugum sem hún tekur með sér til Kúbu

frá afhendingu styrksins

 Frá afhendingu styrksins, talið frá vinstri. 
Pétur Sveinsson, Kristín Gunnarsdóttir og Jónas Frímannsson

Lionshreyfingin á Íslandi og Atlantsolía

posted Dec 13, 2012, 8:54 AM by Ómar Þorsteinsson   [ updated Dec 18, 2012, 12:59 PM ]

Lionshreyfingin á Íslandi og Atlantsolía hafa gert samning um afsláttarkjör fyrir félaga í Lions.


Með dælulyklinum fást eftirfarandi afslættir:
6 kr. afsláttur pr. lítra á öllum sjálfsafgreiðslustöðvum Atlantsolíu.
10 kr. afsláttur pr. lítra á afmælisdegi dælulykilshafa.
7 kr. afsláttur pr. lítra á Atlantsolíudegi.
15 – 25% afsláttur hjá samstarfsaðilum Atlantsolíu sem bjóða upp á bílatengdar vörur og þjónustu.   
Hægt er að sækja um Lionsafsláttarkjörin hér:


(Sjá nánar á www.atlantsolia.is)1-10 of 27

Comments